Usługi

Audyt Brand Compliance

Czym jest Brand Compliance ?

Brand Compliance to stałe utrzymywanie połączenia spójności i zgodności marki.
Spójność marki – to utrzymywanie jednolitości wszystkich elementów i narzędzi, którymi posługuje się w szeroko rozumianej komunikacji.

System wizualny i komunikacyjny który ułatwia jej zapamiętanie, rozpoznawanie i budowanie jej wizerunku na poziomie kognitywnym. Buduje i utrzymuje rozpoznawalność marki.

Zgodność marki – to jednolitość jej wartości, celów, misji, wizji, strategii i założeń.

Równie istotna na poziomie wewnętrznej, jak i zewnętrznej komunikacji. To szczerość samej ze sobą, ale i szczerość wobec interesariuszy. Buduje i utrzymuje zaufanie do marki.

Czym jest Audyt Brand Compliance i kiedy warto go przeprowadzić?

Jeśli widzisz niespójności w Twojej marce. Kiedy nie umiesz w czytelny dla Twoich klientów sformułować komunikatu wartości. Kiedy Twoje corporate identity nie jest spójnie prowadzone, ma braki.
Gdy Twoja firma posiada identyfikację brandu i prowadzi działania marketingowe a jednocześnie czujesz, że powinieneś więcej. Dane pokazują Ci, że jej rozpoznawalność nie rośnie tak jakbyś tego oczekiwał. 

Jak wygląda proces Audytu Brand Compliance

Audyt odbywa się w formie 5 dwugodzinnych spotkań, podczas których w formie wywiadu pogłębionego:

 • pozyskamy informacje o Waszej firmie. Ustalimy widziane przez Was problemy aktualnej sytuacji brandingowej i marketingowej
. Określimy dwie firmy Waszej ścisłej konkurencji, ich touchpoints i komunikaty które generują
 • ustalimy Wasze cele strategiczne i marketingowe
 • pozyskamy wszystkie Wasze materiały, systematyki,
 • spotkamy się z Waszym zespołem odpowiedzialnym za sprzedaż i komunikację
 • zweryfikujemy pozyskane materiały i Wasze ich postrzeganie
 • omówimy przygotowany przez nas Audyt
 • uzupełnimy go o wskazane przez Was pytania

Co będzie jego efektem i jakie przyniesie korzyści

Finalnym efektem audytu będzie proste i praktyczne opracowanie które pokaże Ci:

 • obecne brand touchpoints Twojej marki i przeanalizuje grupy odbiorców komunikatów
 • zidentyfikuje aktualnie komunikowane wartości
 • opracowane przez nas komunikaty wartości w tym UVP, USP, RTB
 • Tabelę Branding Consistency&Compliance Score™ zawierającą oceny i rekomendacje na trzech poziomach: przekazu/celów/strategii, design systemu, compliance&consistency versus ich faktycznego funkcjonowania
 • proste i praktyczne rekomendacje działań, zmian i potencjału marki

Jakie korzyści przyniesie Ci opracowany audyt?

Dobrze realizowane działania Brand Compliance, wpływają na:

👉 efekty i trwałość działań marketing

👉 wzrost rozpoznawalności i zrozumienia komunikacji marki

👉 znacznie lepsze i prostsze realizację działań employer branding i gotowość pracowników do działań employee advocacy

👉 zwiększenie skuteczności działań SEO
 i performance marketingowych

👉 skuteczniejszą sprzedaż  z lepszą marżą


👉 wzrost wartości firmy!

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj ebooka “Najtrwalsza wartość Twojej firmy – marka. Dlaczego brand compliance zwiększa efektywność Twojej firmy – oczami ekspertów”. Przygotowaliśmy go razem z 10 ekspertami obszarów na które wpływa Brand Compliance. Przedstawione w nim dane pokazują jasno – firmy które dbają o Brand Compliance odnotowują znaczne korzyści i trwały wzrost.