Proces Brand Design: Brief kluczem do sukcesu?

Mówiąc o wizerunku firmy, logo czy identyfikacji wizualnej, „brief” jest tym, od czego zazwyczaj wszystko się zaczyna.

Brief pełni podobną funkcję do mapy, pomaga przejść od abstrakcyjnych pomysłów do konkretnej koncepcji, zrozumienia marki, jej celów i oczekiwań. To narzędzie, które pełni kluczową rolę w procesach brandingowych, umożliwiając projektantom i klientom osiągnięcie wspólnej wizji oraz kreatywne wyrażenie tożsamości marki.

To taki fundamentalny, zwięzły i konkretny dokument, najczęściej opracowywany w celu realizacji kampanii reklamowych, marketingowych czy też wizualnych. Pełni znaczącą rolę w procesie tworzenia, zawierając w sobie kluczowe informacje dotyczące planowanych działań projektowych oraz wytyczne dla agencji, której powierzono jego wykonanie.

Precyzja i czytelność są w tym przypadku najważniejsze

Brief nie pozostawia miejsca na niedomówienia czy zawiłe, niejasne komunikaty, które mogą być interpretowane na wiele sposobów. To zestaw wytycznych, na podstawie których projektanci mogą rozpocząć pracę nad wdrożeniem ustalonego planu działania.

Dokument powinien zawierać najistotniejsze dane dotyczące marki, jej celów, grupy docelowej, benchmark oraz wstępny zarys identyfikacji wizualnej.

Dlaczego jego sporządzenie może pomóc uniknąć ci wielu dodatkowych godzin pracy?

Zrozumienie marki

Brief pomaga projektantom zrozumieć istotę marki, jej misję, wartości i unikalne cechy. To ważne, aby móc stworzyć wizerunek, który będzie autentycznie oddawał to, czym firma się wyróżnia.

Klarowność i jasny cel

Brief określa kierunek, w którym projekt powinien pójść. Eliminuje to nieporozumienia i zapewnia, że praca zespołu będzie skupiona na właściwych celach.

Efektywność czasu

Dla osób zaangażowanych w projekt brief to mapa, która zwyczajnie pomaga oszczędzić czas. Zamiast zgadywać, co klient chce osiągnąć, projektanci mają przed sobą jasne wytyczne, co umożliwia szybszą i efektywniejszą pracę.

Kluczowe elementy briefu:

  1. Cel kampanii lub projektu

To fundament briefu. Określenie, co chce się osiągnąć dzięki projektowi, jest niezbędne dla zrozumienia kierunku dalszych działań.

  1. Grupa docelowa

Precyzyjne określenie, do kogo przedsięwzięcie jest skierowane, pozwala na dostosowanie odpowiedniego przekazu i tonu komunikacji.

3. Konkurencja

Analiza konkurencji pozwala zrozumieć, w czym firma może wyróżnić się na rynku i jakie są jej mocne strony.

  1. Przekaz i ton

Brief powinien zawierać wytyczne dotyczące wyboru przekazu i tonu, które mają zostać. Czy ma to być humorystyczne, poważne, edukacyjne czy emocjonalne podejście?

5. Nośniki i platformy

Określenie, na jakich nośnikach lub platformach kampania będzie się odbywać – czy to będą media społecznościowe, strona internetowa, czy inne kanały.

  1. Termin oraz budżet

Bardzo ważne jest również wskazanie daty lub okresu, w którym kampania ma zostać zrealizowana. Natomiast Określenie szacowanego budżetu pozwala agencji na dostosowanie planów do aktualnych realiów finansowych.

Z czego warto skorzystać sporządzając brief?

Istnieje wiele narzędzi IT, które mogą pomóc w tym procesie. Przyjrzyjmy się kilku z nich:

Karty kanban (takie jak Trello lub Jira) umożliwiają tworzenie tablic, na które udostępniają przestrzeń do organizowania zadań związanych z projektem. Możesz dzięki nim tworzyć karty projektu i wpisywać do nich wszelkie szczegóły, cele, oczekiwania oraz terminy dotyczące waszej pracy.

Platformy do zarządzania projektem (np. Monday) oferują funkcje śledzenia postępów projektu, przypisywania zadań, ustawiania terminów oraz możliwość stałej komunikacji pomiędzy zespołem. Aplikacje do tworzenia dokumentów, takie jak Google Docs czy Microsoft Word pomagają stworzyć strukturalny dokument, zawierający sekcje przeznaczone na cele projektu, opis produktu/usługi, grupę docelową, oczekiwania klienta, terminy, ograniczenia budżetowe itp.

W miarę jak branża kreatywna się rozwija, brief również ulega ewolucji. Współcześnie, zespoły mogą korzystać z wielu dostępnych na rynku narzędzi, które znacznie ułatwiają tworzenie i komunikację wokół briefu, co z kolei pozwala na bardziej efektywną pracę.

Niewątpliwie więc brief jest kluczem do sukcesu w projektach marketingowych, reklamowych czy też brandingowych. A to wszystko za sprawą jasności, efektywności i świetnej komunikacji między zespołami, którą zapewnia.

ad_min_brandma
Mateusz Rozynek